◄Tillbaka

Speedlines Hot Sensation
Olga
f. 2014-09-25
 

| Stamtavla | Foto | Resultat | 
NO UCH SE UCH
Lythwood Sundealer
SO
GB CH
Lythwood Scooby Doo
SO
GB CH
Lythwood Sacha
SO
Lythwood Stylist
SO
Lythwood She's Maria
SO
GB CH
Milesend Night Force
TRF
Lythwood Swing Time
SO
SE UCH
Speedlines I'Ll Be There
SO
DK UCH FI UCH SE UCH
Tachnamadra The Designer
SO
GB CH NO UCH SE UCH
Japaro By Design
SO
Tachnamadra Time Will Tell
SO
NORD UCH
Speedlines Heavenly Melody
SO
C.I.B FI UCH NO UCH NORD V-06 SE UCH SE V-06
Japaro Special Agent
SO
Lundecock's Heavenly Dream
SO